Angionica

Wybór oferty w ramach ANG/ZK/3/2016

ANG/ZK/3/2016                                                                           Łódź, dnia  18.07.2016 r.     Informacja o wyborze oferty   Dotyczy: zapytania ofertowego „Weryfikacja, w ramach eksperymentu badawczego, innowacyjnej metody oceny stanu śródbłonka naczyniowego – Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF), opartej o fluorescencję NADH, w następstwie zmian przepływu krwi w naczyniach krwionośnych, u osób zdrowych i cierpiących na[…]

Więcej »

Wybór oferty w ramach ANG/ZK/2/2016

  Informacja o wyborze oferty   Dotyczy: zapytania ofertowego „Weryfikacja, w ramach eksperymentu badawczego, innowacyjnej metody oceny stanu śródbłonka naczyniowego – Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF), opartej o fluorescencję NADH, w następstwie zmian przepływu krwi w naczyniach krwionośnych, u osób zdrowych aktywnych fizycznie i sportowców o wysokim poziomie wytrenowania, w[…]

Więcej »

Zapytanie ofertowe ANG/ZK/3/2016

Zapraszamy do złożenia swojej oferty na prace badawcze w projekcie: „Nowa technika oceny krążenia mikronaczyniowego: Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF). Konstrukcja prototypu urządzenia i jego weryfikacja kliniczna” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Projekt nr[…]

Więcej »

Zapytanie ofertowe ANG/ZK/2/2016

Zapraszamy do złożenia swojej oferty na prace badawcze w projekcie: „Nowa technika oceny krążenia mikronaczyniowego: Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF). Konstrukcja prototypu urządzenia i jego weryfikacja kliniczna” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Projekt nr[…]

Więcej »

Wybór oferty w ramach ANG/ZK/1/2016

WYKONAWCY  ZAINTERESOWANI ZAPYTANIEM  OFERTOWYM ANG/ZK/1/2016 ANG/ZK/1/2016                                                                           Łódź, dnia  09.02.2016 r. Informacja o wyborze oferty   Dotyczy: zapytania ofertowego na poszukiwanie rozwiązań technicznych i modyfikacji technologicznych urządzenia do oceny stanu śródbłonka naczyniowego – Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF), w ramach realizacji projektu: „Nowa technika oceny krążenia mikronaczyniowego: Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF).[…]

Więcej »

Pytania do zapytania ofertowego ANG/ZK/1/2016

Znak: ANG/ZK/1/2016 Łódź, dnia 01.02.2016 r.                                                                      WYKONAWCY  ZAINTERESOWANI ZAPYTANIEM  OFERTOWYM Nazwa postępowania: Poszukiwanie rozwiązań technicznych i modyfikacji technologicznych urządzenia do oceny stanu śródbłonka naczyniowego – Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF), w ramach realizacji projektu: „Nowa technika oceny krążenia mikronaczyniowego: Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF). Konstrukcja prototypu urządzenia i jego[…]

Więcej »

Zapytanie ofertowe ANG/ZK/1/2016

Zapraszamy do złożenia swojej oferty na prace rozwojowe w projekcie: „Nowa technika oceny krążenia mikronaczyniowego: Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF). Konstrukcja prototypu urządzenia i jego weryfikacja kliniczna” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Projekt nr POIR.01.01.01-00- 0540/15-00).[…]

Więcej »

Zapytanie ofertowe ANG/ZP/1/1/2016

Zapraszamy do złożenia swojej oferty na wykonanie czynności w zakresie zamówień publicznych w projekcie: „Nowa technika oceny krążenia mikronaczyniowego: Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF). Konstrukcja prototypu urządzenia i jego weryfikacja kliniczna” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe[…]

Więcej »
Copyright Angionica Sp. z o.o. 2015 r. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by Totem Sp. z o.o.