Angionica

Wybór oferty w ramach ANG/ZK/2/2017

ANG/ZK/2/2017                                                                           Łódź, dnia  28.12.2017 r. Informacja o wyborze oferty Dotyczy: zapytania ofertowego na weryfikację, w ramach eksperymentu badawczego, innowacyjnej metody oceny stanu śródbłonka naczyniowego – Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF), opartej o fluorescencję NADH, w następstwie zmian przepływu krwi w naczyniach krwionośnych, u osób zdrowych i pacjentów z długotrwałą cukrzycą,[…]

Więcej »

Zapytanie ofertowe ANG/ZK/2/2017

Zapraszamy do złożenia swojej oferty na prace badawcze w projekcie: „Nowa technika oceny krążenia mikronaczyniowego: Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF). Konstrukcja prototypu urządzenia i jego weryfikacja kliniczna” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Projekt nr[…]

Więcej »

Wybór oferty w ramach ANG/ZK/1/2017

ANG/ZK/1/2017                                                                           Łódź, dnia  31.01.2017 r.     Informacja o wyborze oferty   Dotyczy: zapytania ofertowego na ocenę, w ramach eksperymentu badawczego, związku pomiędzy zmianami fluorescencji NADH mierzonej metodą Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF), w czasie przejściowego niedokrwienia, reperfuzji i przekrwienia, a wskaźnikami neuroregulacji układu krążenia i parametrami hemodynamicznymi u osób[…]

Więcej »

Zapytanie ofertowe ANG/ZK/1/2017

Zapraszamy do złożenia swojej oferty na prace badawcze w projekcie: „Nowa technika oceny krążenia mikronaczyniowego: Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF). Konstrukcja prototypu urządzenia i jego weryfikacja kliniczna” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Projekt nr[…]

Więcej »

Wybór oferty w ramach ANG/ZK/6/2016

ANG/ZK/6/2016                                                                           Łódź, dnia  12.10.2016 r.     Informacja o wyborze oferty   Dotyczy: zapytania ofertowego „Weryfikacja, w ramach eksperymentu badawczego, innowacyjnej metody oceny stanu śródbłonka naczyniowego – Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF), opartej o fluorescencję NADH, w następstwie zmian przepływu krwi w naczyniach krwionośnych, u osób zdrowych z czynnikami ryzyka[…]

Więcej »

Wybór oferty w ramach ANG/ZK/5/2016

ANG/ZK/5/2016                                                                           Łódź, dnia  3.10.2016 r.     Informacja o wyborze oferty   Dotyczy: zapytania ofertowego „Weryfikacja, w ramach eksperymentu badawczego, innowacyjnej metody oceny stanu śródbłonka naczyniowego – Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF), opartej o fluorescencję NADH, w następstwie zmian przepływu krwi w naczyniach krwionośnych, u osób zdrowych i cierpiących na[…]

Więcej »

Zapytanie ofertowe ANG/ZK/6/2016

Zapraszamy do złożenia swojej oferty na prace badawcze w projekcie: „Nowa technika oceny krążenia mikronaczyniowego: Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF). Konstrukcja prototypu urządzenia i jego weryfikacja kliniczna” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Projekt nr[…]

Więcej »

Zapytanie ofertowe ANG/ZK/5/2016

Zapraszamy do złożenia swojej oferty na prace badawcze w projekcie: „Nowa technika oceny krążenia mikronaczyniowego: Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF). Konstrukcja prototypu urządzenia i jego weryfikacja kliniczna” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Projekt nr[…]

Więcej »

Wybór oferty w ramach ANG/ZK/4/2016

ANG/ZK/3/2016                                                                           Łódź, dnia  07.09.2016 r.     Informacja o wyborze oferty     Dotyczy: zapytania ofertowego „Weryfikacja, w ramach eksperymentu badawczego, innowacyjnej metody oceny stanu śródbłonka naczyniowego – Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF), opartej o fluorescencję NADH, w następstwie zmian przepływu krwi w naczyniach krwionośnych, u osób zdrowych i cierpiących[…]

Więcej »

Zapytanie ofertowe ANG/ZK/4/2016

Zapraszamy do złożenia swojej oferty na prace badawcze w projekcie: „Nowa technika oceny krążenia mikronaczyniowego: Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF). Konstrukcja prototypu urządzenia i jego weryfikacja kliniczna” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Projekt nr[…]

Więcej »
Copyright Angionica Sp. z o.o. 2015 r. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by Totem Sp. z o.o.