Publikacje i prezentacje konferencyjne

Publikacje i prezentacje konferencyjne

Publikacje:

 • Piotrowski L., Urbaniak M., Jedrzejczak B., Marcinek A., Gebicki J. Flow mediated skin fluorescence – A novel technique for evaluation of cutaneous microcirculation. Rev. Sci. Instrum. 2016; 87: 036111; aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4945044
 • Hellmann M., Tarnawska M., Dudziak M., Dorniak K., Roustit M., Cracowski J.-L. Reproducibility of flow mediated skin fluorescence to assess microvascular function. Microvasc. Res. 2017; 113: 60-64; doi.org/10.1016/j.mvr.2017.05.004
 • Hellmann M., Tarnawska M., Dudziak M., Dorniak K. Roustil, J.-L. Cracowski. Validation of flow mediated skin fluorescence: a new Technique to assess microvascular function in coronary artery disease. J. Vasc. Res. 2017; 54 (S1): 34
 • Woźniacka A., Tokarska K., Bogaczewicz J. Zmienność fluorescencji zredukowanej formy koenzymu NADH w toczniu rumieniowatym i twardzinie układowej. Prz. Dermatol. 2017; 104: 206
 • Sibrecht G., Bugaj O., Filberek P., Jan Nizinski J., Kusy K., Zielinski J., Guzik P. Flow-mediated skin fluorescence method for non-invasive measurement of the NADH at 460 nm – a possibility to assess the mitochondrial function. Post. Biol. Komórki 2017; 44: 333-352
 • Tarnawska M., Dorniak K., Kaszubowski M., Dudziak M., Hellmann M. A pilot study with flow mediated skin fluorescence: A novel device to assess microvascular endothelial function in coronary artery disease. Cardiol. J. 2018; 25: 120-127; doi.org/10.5603/CJ.a2017.0096

 

Konferencje:

 • Piotrowski Ł., Lipiński Z., Cholewiński T., Dworzyński W., Purgał R., Marcinek A., Gębicki J., Rozwój techniki FMSF w kierunku konstrukcji urządzenia komercyjnego do wczesnej diagnostyki dysfunkcji śródbłonka naczyniowego, VII Seminarium JCET, Wierchomla Mała 2016; 19-21 maja
 • Hellmann M., Tarnawska M., Dudziak M., Dorniak K., Roustit M., Cracowski J.-L. Validation of Flow Mediated Skin Fluorescence: a New Technique to Assess Microvascular Function in Coronary Artery Disease. 2nd Joint Meeting of the European Society for Microcirculation (ESM) and European Vascular Biology Organisation (EVBO), ESM-EVBO 2017, Geneva, Switzerland 2017; 29th May – 1st June
 • Tokarska K., Bogaczewicz J., Woźniacka A. Variability of NADH fluorescence measured with AngioExpert after locally applied anthraline in patients with psoriasis. Targeting Mitochondria World Congress, Berlin, Germany 2017; 23rd–24th October
 • Hellmann M., Tarnawska M., Dudziak M., Dorniak K., Roustit M. Validation of flow mediated skin fluorescence: a new technique to assess microvascular function in artery disease. 25th Kraków Conference on Endothelium, Kraków 2017; 20th–21st October
 • Woźniacka A., Tokarska K., Bogaczewicz J. Zmienność fluorescencji zredukowanej formy koenzymu NADH w toczniu rumieniowatym i twardzinie układowej. Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii, XI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe PTD, Serock 2017; 11–13 maja
 • Piotrowski Ł., Lipiński Z., Cholewiński T., Dworzyński W., Purgał R., Marcinek A., Gębicki J., Technika Flow Mediated Skin Fluorescence: co mierzy AngioExpert i w jaki sposób działa. Seminarium Naukowe JCET, Kraków 2017; 19 grudnia

 

Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe „Ocena mikrokrążenia techniką FMSF: aspekty techniczne, metodyczne i kliniczne” Łódź 2017; 8 kwietnia:

 • Lipiński Z., Cholewiński T., Pugrał R., Dworzyński W., Piotrowski Ł., Marcinek A., Gębicki J. Zasada i wybrane aspekty techniczne pomiaru fluorescencji NADH w naskórku. Firma ZL, Ultra-Viol s. c., Angionica Sp. z o. o.
 • Purgał M., Janiak K. Projekt wzorniczy stanowiska badawczego AngioExpert. Ultra-Viol s. c.
 • Piotrowski Ł., Lipiński Z., Cholewiński T., Pugrał R., Dworzyński W., Marcinek A., Gębicki J. Technika FMSF: co mierzymy i jak interpretować wyniki badań. Angionica Sp. z o. o., Firma ZL, Ultra-Viol s. c.
 • Tarnawska M., Dorniak K., Hellmann M. Walidacja kliniczna techniki FMSF w ocenie mikrokrążenia u pacjentów z chorobą wieńcową oraz niewydolnością serca. Zakład Diagnostyki Chorób Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Siedlecki P., Rechciński T. Protokół badania: Autofluorescencja skóry jako przesiewowa metoda oceny ryzyka kardiologicznego u osób poniżej 40 roku życia oraz narzędzie do badania efektów terapii zabiegowej pacjentów z chorobą wieńcową lub stenozą aortalną. Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wierzbowska-Drabik K. Zakres danych kardiologicznych nt. ochotników i pacjentów uczestniczących w badaniu: Autofluorescencja skóry jako przesiewowa metoda oceny ryzyka kardiologicznego u osób poniżej 40 roku życia oraz narzędzie do badania efektów terapii zabiegowej pacjentów z chorobą wieńcową lub stenozą aortalną. Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Woźniacka A., Tokarska K., Bogaczewicz J. Badanie fluorescencji NADH w ocenie mitochondriów skóry w wykwitach łuszczycowych. Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Tokarska K., Woźniacka A., Bogaczewicz J. Wpływ metforminy na fluorescencję NADH w skórze – opis przypadku. Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Bogaczewicz J., Tokarska K., Woźniacka A. Ocena mitochondriów skóry w oparciu o pomiar fluorescencji NADH w toczniu rumieniowatym układowym i twardzinie układowej. Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Kusy K., Wieliński D., Bugaj O., Kantanista A., Korman P., Zieliński J. Mikrokrążenie ocenione metodą FMSF u zawodników klasy mistrzowskiej reprezentujących różne dyscypliny sportowe. Zakład Lekkiej Atletyki i Przygotowania Motorycznego, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • Zieliński J., Kantanista A., Bugaj O., Wieliński D., Korman P., Kusy K. Wpływ maksymalnego wysiłku fizycznego na mikrokrążenie ocenione metodą FMSF u zawodników klasy mistrzowskiej reprezentujących różne dyscypliny sportowe. Zakład Lekkiej Atletyki i Przygotowania Motorycznego, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • Bugaj O., Kusy K., Kantanista A., Wieliński D., Korman P., Zieliński J. Związek mikrokrążenia ocenionego metodą FMSF z wydolnością tlenową u zawodników klasy mistrzowskiej reprezentujących różne dyscypliny sportowe. Zakład Lekkiej Atletyki i Przygotowania Motorycznego, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Program Seminarium

 

Copyright Angionica Sp. z o.o. 2015 r. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by Totem Sp. z o.o.