Wybór oferty w ramach ANG/ZK/2/2017

Wybór oferty w ramach ANG/ZK/2/2017

ANG/ZK/2/2017                                                                           Łódź, dnia  28.12.2017 r.

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: zapytania ofertowego na weryfikację, w ramach eksperymentu badawczego, innowacyjnej metody oceny stanu śródbłonka naczyniowego – Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF), opartej o fluorescencję NADH, w następstwie zmian przepływu krwi w naczyniach krwionośnych, u osób zdrowych i pacjentów z długotrwałą cukrzycą, w ramach realizacji projektu: „Nowa technika oceny krążenia mikronaczyniowego: Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF). Konstrukcja prototypu urządzenia i jego weryfikacja kliniczna”.

 

Informuję, że w przedmiotowym zapytaniu ofertowym została wybrana oferta złożona w dniu 19.12.2017 r. przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź , cena oferty 100 000,00 zł

informacja o wyborze oferty ANG_ZK_2_2017

Copyright Angionica Sp. z o.o. 2015 r. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by Totem Sp. z o.o.