Wybór oferty w ramach ANG/ZK/1/2017

Wybór oferty w ramach ANG/ZK/1/2017

ANG/ZK/1/2017                                                                           Łódź, dnia  31.01.2017 r.

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na ocenę, w ramach eksperymentu badawczego, związku pomiędzy zmianami fluorescencji NADH mierzonej metodą Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF), w czasie przejściowego niedokrwienia, reperfuzji
i przekrwienia, a wskaźnikami neuroregulacji układu krążenia i parametrami hemodynamicznymi u osób z nadciśnieniem tętniczym, w ramach realizacji projektu: „Nowa technika oceny krążenia mikronaczyniowego: Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF). Konstrukcja prototypu urządzenia i jego weryfikacja kliniczna”.

 

Informuję, że w przedmiotowym zapytaniu ofertowym została wybrana oferta złożona w dniu 23.01.2017 r. przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61 – 701 Poznań,
cena oferty 61 499,94 zł.

informacja o wyborze oferty ANG_ZK_1_2017

Copyright Angionica Sp. z o.o. 2015 r. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by Totem Sp. z o.o.