Zapytanie ofertowe ANG/ZK/1/2017

Zapytanie ofertowe ANG/ZK/1/2017

Zapraszamy do złożenia swojej oferty na prace badawcze w projekcie: „Nowa technika oceny krążenia mikronaczyniowego: Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF). Konstrukcja prototypu urządzenia i jego weryfikacja kliniczna” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Projekt nr POIR.01.01.01-00- 0540/15-00).

Szczegółowe informacje w załączniku:

ang_zk_1_2017

Copyright Angionica Sp. z o.o. 2015 r. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by Totem Sp. z o.o.