Wybór oferty w ramach ANG/ZK/5/2016

Wybór oferty w ramach ANG/ZK/5/2016

ANG/ZK/5/2016                                                                           Łódź, dnia  3.10.2016 r.

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

Dotyczy: zapytania ofertowego „Weryfikacja, w ramach eksperymentu badawczego, innowacyjnej metody oceny stanu śródbłonka naczyniowego – Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF), opartej o fluorescencję NADH, w następstwie zmian przepływu krwi w naczyniach krwionośnych, u osób zdrowych i cierpiących na choroby obturacyjne płuc w ramach realizacji projektu: „Nowa technika oceny krążenia mikronaczyniowego: Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF). Konstrukcja prototypu urządzenia i jego weryfikacja kliniczna”.

 

Informuję, że w przedmiotowym zapytaniu ofertowym została wybrana oferta złożona w dniu 19.09.2016 r. przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź cena oferty 123 000,00 zł.

 

informacja-o-wyborze-oferty-ang_zk_5_2016

Copyright Angionica Sp. z o.o. 2015 r. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by Totem Sp. z o.o.