Wybór oferty w ramach ANG/ZK/4/2016

Wybór oferty w ramach ANG/ZK/4/2016

ANG/ZK/3/2016                                                                           Łódź, dnia  07.09.2016 r.

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego „Weryfikacja, w ramach eksperymentu badawczego, innowacyjnej metody oceny stanu śródbłonka naczyniowego – Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF), opartej o fluorescencję NADH,
w następstwie zmian przepływu krwi w naczyniach krwionośnych, u osób zdrowych i cierpiących na choroby autoimmunizacyjne w ramach realizacji projektu: „Nowa technika oceny krążenia mikronaczyniowego: Flow Mediated Skin Fluorescence (FMSF). Konstrukcja prototypu urządzenia i jego weryfikacja kliniczna”

 

Informuję, że w przedmiotowym zapytaniu ofertowym na zakup usługi badawczo – rozwojowej polegającej na wykonaniu weryfikacji klinicznej metody oceny stanu śródbłonka naczyniowego (FMSF) jako metody ryzyka chorób autoimmunizacyjnych,  została wybrana oferta złożona w dniu 25.08.2016 r. przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 90 – 419 Łódź, Al. Kościuszki 4, cena oferty 123 000,00 zł.

 

Informacja o wyborze oferty

Copyright Angionica Sp. z o.o. 2015 r. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by Totem Sp. z o.o.